1 2 3 11 10 / 103 bài viết
Philippe Coutinho ‘Favours, Arsenal Switch chuyển trước Liverpool khi lối ra Barcelona hiện ra

Philippe Coutinho ‘Favours, Arsenal Switch chuyển trước Liverpool khi lối ra Barcelona hiện ra

Philippe Coutinho đã chấp nhận rằng anh ta cần rời khỏi Barcelona trong vài tuần tới và được cho là ủng hộ một khoản vay chuyển sang Arsenal.
Mohamed Salah kêu gọi Liverpool có được quân tiếp viện tấn công

Mohamed Salah kêu gọi Liverpool có được quân tiếp viện tấn công

Mohamed Salah đang kêu gọi Liverpool ký thêm một số quân tiếp viện trong cuộc tấn công như là một phần của các cuộc thảo luận đang diễn ra về tương lai của anh ấy tại Câu lạc bộ.Salah '[...]
1 2 3 11 10 / 103 bài viết
<