1 211 / 11 bài viết
Các công ty cá cược để ngăn chặn tài trợ áo sơ mi ở Premier League và EFL

Các công ty cá cược để ngăn chặn tài trợ áo sơ mi ở Premier League và EFL

Một báo cáo của Ủy ban Chọn House of Lords đã khuyến nghị rằng các câu lạc bộ Premier League không nên sử dụng các công ty cá cược làm nhà tài trợ áo.
1 211 / 11 bài viết
<