lịch sử world cup CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

A. GIỚI THIỆU

 1. Bằng cách xem hoặc sử dụng các dự đoán và các mẹo cá cược trên trang web betwizad.com hoặc bất kỳ trang web, trang, tài khoản, tài khoản nào của chúng tôi
  1. những điều khoản và điều kiện này;
  2. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi;
  3. Chính sách cookie của chúng tôi và
  4. Các quy tắc áp dụng cho các sản phẩm cá cược hoặc trò chơi của chúng tôi.

  Vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận và nếu bạn không chấp nhận các điều khoản, không sử dụng trang web. Các điều khoản sẽ được áp dụng cho tất cả các trang web và tài khoản liên kết của BetWizad.com (blog Betwizad: betwizad.com/blog, diễn đàn Betwizad: betwizad.com/forum, betwizad facebook và tài khoản twitter tương ứng: www.facebook.com/betwizad.tips và Twitter .com/betwizad).

 2. Sẽ có nhu cầu thay đổi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi theo thời gian vì một số lý do (bao gồm tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, và các yêu cầu quy định cũng như chúng tôi cho là phù hợp để đáp ứng người dùng của chúng tôi). Vì những thay đổi sẽ được thực hiện, do đó bạn được khuyên nên xem xét các điều khoản một cách thường xuyên. Tất cả các cập nhật chính về các điều khoản và điều kiện và ngày hiệu ứng của chúng sẽ được đăng trên trang web. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào hoặc bất kỳ thay đổi nào được thực hiện là không thể chấp nhận được, bạn nên được khuyên nên đóng tài khoản của bạn với chúng tôi và ngừng chơi theo các lựa chọn và dự đoán của chúng tôi. Tuy nhiên, đăng ký Betwizad.com cũng như chơi theo các lựa chọn của chúng tôi cho thấy một thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và các chính sách của chúng tôi.
 3. Xin lưu ý rằng các tài liệu tham khảo được sử dụng như là bạn Chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi đang đề cập đến Betwizad và quản lý của nó.
 4. Xin hãy cẩn thận và quyền truy cập vào betwizad.com cũng như tất cả các chi nhánh của chúng tôi (betwizad.com, betwizad.com/blog, betwizad.com/forum, www.facebook.com/betwizad.tips, twitter.com/betwizad) Có thể có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Do đó, bạn chịu trách nhiệm xác định xem việc truy cập và sử dụng Trang web của bạn không bị cấm và tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách tuân thủ hiện hành trong phạm vi quyền hạn của bạn.
 5. Betwizad cam kết cung cấp dịch vụ người dùng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp dịch vụ tuyệt vời, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đảm bảo hợp lý về dự đoán của chúng tôi và đảm bảo rằng rủi ro được giảm xuống mức tối thiểu thấp nhất. Là một phần trong cam kết của chúng tôi, Betwizad cam kết hỗ trợ đánh bạc có trách nhiệm. Chúng tôi khuyên rằng tất cả người dùng là 18+. Mặc dù Betwizad sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để thực thi các chính sách đánh bạc có trách nhiệm. Chúng tôi từ chối chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào nếu bất kỳ người dùng nào sử dụng betwizad.com và trang web liên kết của nó với mục đích cố tình tránh các biện pháp, luật, chính sách và quy định có liên quan.

B. Tài khoản Betwizad của bạn

 1. Đăng kí
  1. Tất cả người dùng phải hơn 18 năm để đăng ký với Betwizad. Betwizad có quyền yêu cầu bằng chứng tuổi từ bất kỳ người dùng nào và đình chỉ tài khoản của họ cho đến khi tài liệu thỏa đáng được cung cấp. Betwizad rất coi trọng trách nhiệm của mình đối với độ tuổi và cờ bạc có trách nhiệm rất nghiêm túc.
  2. Betwizad sẽ xác nhận tài khoản người dùng bằng cách đăng xác minh email cho người dùng. Người dùng chỉ nhận được thư từ sau khi xác minh email đã được xác nhận. Xin lưu ý rằng Betwizad không yêu cầu thông tin người dùng về xác minh tài khoản.
   GHI CHÚ: Chúng tôi chỉ đưa ra yêu cầu cho thông tin đó để xác nhận thanh toán đăng ký trên các gói gói cơ bản và cao cấp của chúng tôi
  3. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và đăng ký sử dụng Trang web và dự đoán bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền tiến hành kiểm tra nhận dạng, tín dụng và xác minh theo định kỳ theo yêu cầu của các luật pháp và quy định hiện hành và các cơ quan quản lý có liên quan để sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung là. Ngoài ra bằng cách đăng ký, bạn đồng ý cung cấp tất cả thông tin như chúng tôi yêu cầu liên quan đến kiểm tra xác minh đó. Chúng tôi sẽ có quyền đình chỉ hoặc hạn chế tài khoản của người dùng theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi có thể cho là theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi là phù hợp, cho đến khi kiểm tra có liên quan được hoàn thành để chúng tôi hài lòng.
  4. Người dùng chỉ có thể mở một tài khoản. Thông tin được bạn truy cập trên trang web (bao gồm kết quả, dự đoán và tỷ lệ cược) chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn và việc phân phối hoặc khai thác thương mại của thông tin đó bị nghiêm cấm. Nếu chúng tôi xác định bất kỳ người dùng nào có nhiều tài khoản hoặc người dùng đăng lại và chia sẻ thông tin độc quyền một cách rõ ràng, chúng tôi có quyền coi bất kỳ tài khoản nào như một tài khoản chung hoặc xóa rõ ràng các tài khoản đó khi cần thiết.
  5. Người dùng nên cập nhật tài khoản để đảm bảo rằng tiếp tục nhận email, thông báo và cũng khiến họ đủ điều kiện tham gia quảng cáo.
 2. Chi tiết tài khoản
  1. Betwizad cho phép tất cả người dùng của mình chọn kết hợp tên người dùng và mật khẩu của riêng họ. Người dùng phải giữ bí mật thông tin này vì bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản.
  2. Khi một tài khoản đã được nâng cấp lên một kế hoạch, đăng ký bắt đầu (cho dù bạn có sử dụng tỷ lệ cược được cung cấp hay không, không có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, quên mật khẩu).
  3. Nếu, bất cứ lúc nào, bạn cảm thấy bên thứ ba nhận thức được tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn, bạn nên thay đổi nó ngay lập tức thông qua trang web. Tận dụng tùy chọn Quên mật khẩu của tôi.
  4. Trạng thái đăng ký hiện tại của bạn sẽ luôn được hiển thị trên bảng điều khiển của tài khoản người dùng.
 3. Thông tin cá nhân
  1. Bằng cách đăng ký, người dùng đã giao cho chúng tôi email và chi tiết đăng ký của họ, do đó chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ thông tin của người dùng.

C. Dự đoán và lựa chọn

 1. Chọn và tích lũy
  1. Chúng tôi cung cấp dự đoán tốt nhất và đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi đảm bảo hợp lý về dự đoán của chúng tôi bằng cách đảm bảo chúng tôi giảm rủi ro xuống mức tối thiểu thấp nhất có thể.
  2. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho kết quả thất bại của các trận đấu vì tất cả các dự đoán và phân tích trận đấu kết thúc trước khi trận đấu được chơi và kết quả cuối cùng được quyết định trên sân. Thông tin trên trang web không nên được dựa vào hoàn toàn khi đặt cược và thực hiện các lựa chọn. Đặt cược cuối cùng được thực hiện với rủi ro và quyền quyết định của người dùng.
  3. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho người dùng tích lũy tùy ý cá nhân vì chúng tôi cung cấp các tích lũy trong thư hàng ngày của chúng tôi, chắc chắn 2 và chắc chắn 3 loại và chấp nhận rủi ro.

D. Khác

 1. Betwizad tích cực theo dõi lưu lượng truy cập đến và từ trang web. Betwizad có quyền theo quyết định riêng của mình để chặn truy cập nơi tìm thấy bằng chứng cho thấy các hoạt động tự động, robot hoặc được lập trình được tìm thấy.
 2. Betwizad có quyền hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một số phần nhất định của trang web theo quyết định của mình.
 3. Betwizad có thể thay đổi hoặc sửa đổi các sản phẩm được cung cấp thông qua trang web bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.
 4. Thỉnh thoảng, tất cả hoặc một phần của trang web có thể không có sẵn để bạn sử dụng vì chúng tôi bảo trì trang web và thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ danh mục trang web nào. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông báo thích hợp được đưa ra trước khi không có sẵn các bộ phận đó.

E. Trách nhiệm của chúng tôi

 1. Betwizad không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại, nợ hoặc tổn thất nào được coi là được coi là đã phát sinh hoặc liên quan đến các dịch vụ, lựa chọn và dự đoán trên Trang web hoặc các chi nhánh của nó.
 2. Mặc dù Betwizad nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang web là chính xác, Betwizad không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và tài liệu trên trang web. Trang web có thể chứa các lỗi đánh máy hoặc không chính xác khác hoặc thông tin đã hết hạn. Betwizad không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó. Thông tin và tài liệu trên trang web được cung cấp với AS AS IS, không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc các điều khoản nào khác. Theo đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Betwizad cung cấp cho bạn trang web trên cơ sở rằng Betwizad loại trừ tất cả các đại diện, bảo hành, điều kiện và các điều khoản khác, nhưng đối với các điều khoản và điều kiện này có thể có hiệu lực liên quan đến trang web.

F. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

 1. Nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Chủ sở hữu của các quyền này là Betwizad, các chi nhánh của nó hoặc người cấp phép bên thứ ba khác.
 2. Bất kỳ việc sử dụng thương mại hoặc khai thác trang web hoặc nội dung của nó đều bị nghiêm cấm.

G. Các quy định khác

 1. Các Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách Cookies, Quy tắc và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan cho chủ đề của họ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi tham gia và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách Cookies, Quy tắc và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên trang web bạn không dựa vào và sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, hiểu biết, hứa hẹn hoặc đảm bảo (dù được thực hiện một cách sơ suất hay ngây thơ) của bất kỳ người nào (dù là bên trong Thỏa thuận này hay không) ngoài việc được nêu rõ trong đó. Không có gì trong điều khoản này sẽ hoạt động để hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với gian lận hoặc sai lệch gian lận.
 2. Trong mọi trường hợp, bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hay thiếu sót nào (toàn bộ hoặc một phần) trong việc thực thi, thực thi hoặc theo đuổi bất kỳ quyền, quyền lực, đặc quyền, yêu cầu hoặc khắc phục hoặc được hiểu là từ bỏ điều đó hoặc bất kỳ quyền, quyền lực, đặc quyền, yêu cầu hoặc biện pháp khắc phục nào khác đối với các trường hợp được đề cập, hoặc hoạt động để ngăn chặn việc thực thi điều đó, hoặc bất kỳ quyền, quyền lực, đặc quyền, yêu cầu nào khác , trong bất kỳ trường hợp nào khác bất cứ lúc nào hoặc thời gian sau đó.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này được tìm thấy bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hành chính nào có thẩm quyền có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của các Điều khoản và Điều kiện này vẫn còn hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.
 4. Không có gì trong các điều khoản và điều kiện này sẽ tạo ra hoặc được coi là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc mối quan hệ đại lý chính giữa các bên và không bên nào có thẩm quyền ràng buộc bất kỳ cách nào khác trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.
 5. Betwizad sẽ không vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này cũng như không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện hoặc không thực hiện, bất kỳ nghĩa vụ nào của nó nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó từ các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát hợp lý của nó bao gồm (không có giới hạn) Thất bại mạng, lỗi điện, lỗi trong phần cứng hoặc phần mềm máy tính của bên thứ ba, hỏa hoạn, sét, nổ, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, tranh chấp công nghiệp hoặc khóa, hoạt động khủng bố và hành động của chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác. Trong những trường hợp như vậy, thời gian để thực hiện sẽ được gia hạn theo một khoảng thời gian tương đương với khoảng thời gian trong đó thực hiện nghĩa vụ đã bị trì hoãn hoặc không thực hiện được.
 
<