Juventus xc nh?n Dusan Vlahovic ky t? Fiorentina

NhTin t?c th? thao

kq vlwc chau phi Juventus xc nh?n Dusan Vlahovic ky t? Fiorentina

Juventus ?? xc nh?n vi?c ky h?p ??ng c?a Dusan Vlahovic t? Fiorentina. Vlahovic l m?t trong nh?ng c?u th? c nhu c?u cao nh?t ? chau ?u trong qu kh? MO

Brentford th?ng bo ky h?p ??ng v?i Christian Eriksen
Mino Raiola qua ??i sau khi b? b?nh ng?n
Chelsea ???c c?p W W orld Champion s s cho php Huy hi?u

Juventus ?? xc nh?n  ky k?tC?a Dusan Vlahovic t? Fiorentina.

Vlahovic l m?t trong nh?ng c?u th? c nhu c?u cao nh?t ? chau ?u trong thng qua, v s? xu?t hi?n c?a anh ?y l m?t cu?c ??o chnh ?ng k? cho Juve. Anh ?y ?? ? d?ng tuy?t v?i trong ma gi?i ny, t? b?n mnh ln ??nh b?ng x?p h?ng Serie A v?i 17 bn th?ng ch? sau 21 tr?n.

Anh ta s? l?y chi?c o s? 7 cu?i cng ???c m?c b?i Cristiano Ronaldo.

Arsenal c?ng r?t mu?n ky h?p ??ng v?i anh ta, nh?ng ng??i ch?i ?? t? ch?i   Nh?ng ti?n b? c?a h? v bay gi? s? lin k?t v?i Max Allegri s bn.

Tm ki?m m?t sau c?a m?ng l m?t v?n ?? th?c s? ??i v?i   Juventus   ma ny v?i m?i n?a ??u Serie A ghi ???c nhi?u h?n h? cho ??n nay. Vi?c thi?u l?i th? lam sng ny l m?t trong nh?ng ly do khi?n h? ??ng th? n?m trong b?ng, ton b? 11 ?i?m cho cc nh l?nh ??o Inter c?ng c m?t tr ch?i trong tay.

Allegri s? hy v?ng r?ng s? xu?t hi?n c?a Vlahovic c th? c?i thi?n ??i bng c?a mnh trong l?n th? ba cu?i cng.

<