1 2 3 13 10 / 122 bài viết
Liverpool được tổ chức bởi Brighton bướng bỉnh.

Liverpool được tổ chức bởi Brighton bướng bỉnh.

Brighton đã tận hưởng một khởi đầu tốt đẹp cho Premier League mới vì họ có 15 điểm từ 9games trước khi khởi động.
Crystal Palace tuyên bố chiến thắng trước Manchester City.

Crystal Palace tuyên bố chiến thắng trước Manchester City.

Những người đàn ông của Patrick Veira tuyên bố một 3 điểm quan trọng từ Pep's Manchester City trong trò chơi thứ 200 của anh ấy ở Manchester.
1 2 3 13 10 / 122 bài viết
<