1 2 3 4 5 6 9 40 / 86 bài viết
Patrick Vieira tham gia vào sự thay đổi thể chất với kẻ xâm lược Everton Pitch

Patrick Vieira tham gia vào sự thay đổi thể chất với kẻ xâm lược Everton Pitch

Quản lý Crystal Palace Patrick Vieira đã tham gia vào một cuộc tranh cãi về thể chất với một người hâm mộ Everton, người đã tiếp cận và chế nhạo anh ta trên sân tại Goodis [...]
1 2 3 4 5 6 9 40 / 86 bài viết
<